LKV valmennusOnnistu virallisessa LKV-kokeessa!

 

Asunnon ostaminen on usein yksityishenkilön elämän isoin kauppa, jossa alan osaavan ammattilaisen tuki on tärkeää. Kiinteistönvälittäjän nimikettä ja lyhennettä LKV voivat käyttää vain Keskuskauppakamarin LKV-kokeen hyväksytysti suorittaneet henkilöt. 

KVKL:n valmennuskurssi on tehokas tapa valmistautua kokeeseen. 
Kurssien kouluttajina toimivat alan huippuasiantuntijat, joiden opastuksella pääset tavoitteeseesi!

Kevään 2018 valmennuskurssit Helsingissä:

3 päivää 20.-22.3.2018 hinta 630€
Helsinki, kouluttajat Marko Rintanen ja Mauri Sirén

2+2  päivää 14.-15.3 ja 26.-27.3.2018 hinta 795€
Helsinki, kouluttaja Petri Keskitalo

Seuraava LKV-koe järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella 14.4.2018
Tutustu Keskuskauppakamarin ohjeisiin koetta varten tästä.

Kiinteistönvälittäjän pätevyys osoittaa, että kokeessa hyväksytty tuntee toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt.

Miksi kannattaa osallistua KVKL:n valmennukseen? 

  1. Valmennuksen hinta-laatusuhde on markkinoiden ehdotonta huippua
  2. Valmennukseen sisältyy opiskelumateriaalit ja ennakkotehtävät Moodle-oppimisympäristössä sekä tehokkat intensiiviopiskelupäivät huippuvalmentajien johdolla
  3. Kurssin ansiosta omaehtoinen opiskelu kokeeseen tehostuu ja opiskelet täsmälleen oikeita asioita
  4. Opit käyttämään lakikirjaa  
  5. Valmennuksissa käydään läpi LKV-kokeen keskeisimmät osa-alueet: Kiinteistönvälitystoimintaa koskeva sääntely, yksityisoikeuden perusteet kiinteistönvälittäjän näkökulmasta (mm.oikeustoimilaki, avioliittolaki, perintökaari ja holhoustoimilaki, asunto-osake kaupan kohteena, kiinteistö kaupan kohteena, verotus, kaavoitus, rakentaminen ja kiinteistönmuodostaminen
  6. Valmennuksessa analysoidaan aiempien LKV-kokeiden tärkeimpiä kysymyksiä sekä hiotaan tenttivastaustekniikkaa.