Kiinteistönvälittäjän osaamisen kehittäminen lähtee tarpeesta

Menestyksellinen toiminta vaativassa asiakaspalveluammatissa edellyttää laaja-alaista osaamista, luotettavuutta, pitkäjänteisyyttä, kokonaisuuksien ymmärtämistä sekä neuvottelu- ja ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi ammatissa tarvitaan eettistä selkärankaa ja kykyä toimia hyvässä yhteistyössä ihmisten kanssa.

Kiinteistönvälitysalalla toimivan henkilöstön tehtävät koostuvat useimmiten asuntojen ja asuinkiinteistöjen välityksestä. Myös kiinteistöjen arviointi ja vuokravälitys ovat tyypillisiä alan henkilöstön työtehtäviä. Toimintakentän ollessa laaja ja monipuolinen on välttämätöntä, että ammatissa toimiva henkilö on tehtäviensä tasalla oleva monipuolisesti koulutettu osaaja.

Ajankohtaiset KVKL:n koulutukset löydät tapahtumakalenterista.


LKV-pätevyydellä keskeinen rooli

Vain Keskuskauppakamarin LKV-kokeen suorittaneella henkilöllä on oikeus käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä (LKV).  Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen lain mukaan kiinteistönvälitysyrityksen ja sen kaikkien toimipisteiden henkilöstöstä vähintään puolella tulee olla LKV-pätevyys. Keskuskauppakamari järjestää LKV-kokeita normaalisti kaksi kertaa vuodessa. 

Lue lisää Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton LKV-valmennuksesta.


Kiinteistönvälitysalan AMK-koulutus

Kaupallinen ja/tai tekninen ammatillinen koulutus antaa hyvän ponnistuspohjan käytännön toimintaan kiinteistönvälittäjän työssä.

Viime vuosina KVKL on tukenut voimakkaasti Turun Ammattikorkeakoulun toteutusmallia, jonka kautta oppilaitokseen on yhteistyöllä aikaansaatu kiinteistönvälitysalan tehtäviin tähtäävä koulutuspolku. Kiinteistönvälitysalan opintopolun suorittaneen tradenomin koulutus antaa henkilölle erinomaiset perusvalmiudet toimia kiinteistönvälitysalan myynnin ja johtamisen asiantuntijatehtävissä. Opintoihin kuuluu myös LKV-kokeen suorittaminen. Lue lisää opinnoista täällä

Muissa Pohjoismaissa kiinteistönvälittäjän koulutusvaatimukset ovat Suomea korkeammalla tasolla. Turun Ammattikorkeakoulun toteutusmalli täyttää kiinteistönvälittäjän Eurooppalaisen standardin sekä alan eurooppalaisen järjestön CEPI:n minimikoulutusvaatimukset,  Pohjoismaisesta vertailukelpoisuudesta puhumattakaan. 

Turun ammattikorkeakoulun opintopolku on menestyskonsepti, joka toimii mallina myös muille suomalaisille ammattikorkeakouluille vastaavan opintopolun aikaansaamisessa. KVKL:n tavoitteena on, että vastaava kiinteistönvälitysalan erikoistumisopintotarjonta löytyisi lähivuosina ainakin 3-5 ammattikorkeakoulusta eri puolilta Suomea.

Muu koulutustarjonta

Alalle tulijoiden perehtymistä helpottavat muun muassa kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon (KiAT) tai kiinteistöedustajankurssin (Ked) suorittaminen. Näiden tutkintojen suorittaneilla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää virallista kiinteistönvälittäjä (LKV) -nimikettä.