Uutiset

Välitysliikkeiden vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot ilmoitettava Aluehallintovirastolle

Välitysliikelakia (15.12.2000/1075) muutettiin vuonna 2017 välitysliikkeen rekisteröinnin edellytysten osalta siten, että luotettavuuden arviointi tehdään nykyisin vastaavan hoitajan lisäksi myös elinkeinonharjoittajasta sekä oikeushenkilöi...

Vanhojen yhtiöiden osakeluetteloiden siirto huoneisto-tietojärjestelmään viivästyy loppuvuoteen

Osakehuoneistorekisteri avautuu vanhoille eli ennen 1.1.2019 perustetuille yhtiöille 1.5. Maanmittauslaitos on tiedottanut, että sähköisten järjestelmien käyttöönotto kuitenkin siirtyy, jonka vuoksi kaikkia taloyhtiöitä kehotetaan lykkääm...

Aluehallintovirasto on täsmentänyt tiedotettaan koskien palveluksessa olon tulkintaa

Aluehallintovirasto julkaisi lokakuussa 2018 tiedotteen koskien välitysliikelain 5 pykälän tulkintaa ja välitystehtäviä suorittavien henkilöiden palveluksessa oloa.

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020 – kiinteistönvälittäjät selkeämmin soveltamisalan ulkopuolelle

Eduskunta on hyväksynyt uuden työaikalain ja se astuu voimaan ensi vuoden alussa. Keskusliitto lausui lakiehdotuksen sisällöstä useampaan kertaan sen valmisteluvaiheessa ja lisäksi liiton edustajat olivat Eduskunnan lakivaliokunnan kuultavina l...

Kiinteistönvälitysalan yritysten liikevaihto pysynyt ennallaan

Suomessa toimivien kiinteistönvälitysyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2018 oli 560 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan (-0,6 %) vuoteen 2017 verrattuna. Samalla välitysalan henkilöstömäärä laski hieman, 1,5 prosenttia edel...

Huoneistotietojärjestelmä: ohjeistus uudiskohteille

KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut välitysliikkeille ohjeistusta uudiskohteiden sähköiseen kauppaan.

Asunto-osakkeiden panttausselvitys

Ennen sitovan tarjouksen tekemistä välitysliikkeen on esitettävä ostajalle selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta. Täsmennämme Hyvän välitystavan ohjeen ohjeistusta välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta panttausselvityksiin liit...

Uusien yhtiöiden tiedot siirtyvät huoneistotietojärjestelmään

Uuden asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus on pitänyt tehdä 1.1.2019 alkaen sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palvelussa. Ilmoituksia on tullut vuoden alusta noin 100 (luku sisältää myös ilmoitukset muutoksista).

Odotettu asuntokaupan kasvu ei toteutunut

Vuosi 2018 oli hieman odotettua vaisumpi asuntomarkkinoilla. Koko vuonna myytiin kiinteistönvälittäjien kautta 58 557 vanhaa asuntoa, joka on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.