Uutiset

Huoneistotietojärjestelmä – tilannekatsaus lokakuu 2019

Uudet taloyhtiöt on vuoden alusta lähtien perustettu ainoastaan sähköisesti ja vanhoilla (ennen 1.1.2019 perustetut) yhtiöillä on ollut 1.5. lähtien mahdollisuus siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi. Sähköisten...

Varainsiirtoverotuksen muutokset lähestyvät

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuun alussa. Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan. Myöskään maksamisen määräajat eivät muutu.

Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on päivitetty

Päivitetty versio Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan laatimasta ohjeesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on nyt julkaistu. Päivityksessä on huomioitu muun muassa 1.5.2019 voimaan astuneet rahanpesulain muutokset. Uutena...

Hyvän Välitystavan päivä 2.10.2019 Messukeskus, Helsinki

Tervetuloa Hyvän välitystavan päivään inspiroitumaan, tapaamaan kollegoita ja päivittämään osaamista.

LKV-valmennus 2+2 päivää 10.-11.10.2019 ja 4.–5.11.2019 ja verkkokurssi

Syksyn valmennus LKV-kokeeseen järjestetään Kiinkon kanssa. Valmennus käsittää orientaatiojakson, kaksi lähiopetusjaksoa (2+2 = 4 pv), kaksi itseopiskelujaksoa ja bonuksena LKV-verkkokurssin käyttöoikeuden. Orientaatiojaksolla saat opastusta...

Huoli ei vallannut kodinvaihtajan mieltä – suomalaiset uskovat asuntonsa käyvän kaupaksi

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton teettämän kyselyn mukaan suurin osa kodinomistajista ei ole huolissaan asuntonsa markkina-arvosta. Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Mannerberg keskustelivat ...

Tiedot välitysliikkeiden edunsaajista on ilmoitettava kaupparekisteriin

Kaikkien osakeyhtiöiden (pl. pörssiyhtiöt) eli myös välitysliikkeiden on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömie...

Yhdenvertaisuuslainsäädäntö välitystoiminnassa

Asuntojen myynti- ja vuokravälitys kuuluvat yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan (2 §). Erityisesti teema nousee esille vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksia valvotaan – kiinnitä erityistä huomiota näihin seikkoihin

Aluehallintovirasto tulee kohdistamaan välitysliikkeisiin energiatodistuksiin liittyvää valvontaa tehostetusti kesän aikana.

Saitko myyntiin siirtolapuutarhamökin?

Siirtolapuutarhamökit eivät ole tavanomaisia vapaa-ajan asuntoja ja niiden myynti poikkeaa merkittävästi perinteisen kesämökin myynnistä. Suomen Siirtolapuutarhaliitto on julkaissut päivitetyn oppaan siirtolapuutarhanpalstan ja -mökin kauppa...

Haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn siirtymäaika päättyy 31.10.2019

Ympäristönsuojelulain muutokset jätevesien käsittelystä ja ns. hajajätevesiasetus tulivat voimaan 3.4.2017. Lain perusteella tiettyjen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on uusittava vastaamaan nykymääräyksiä 31.10.2019 mennessä.

Välitysliikkeiden vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot ilmoitettava Aluehallintovirastolle 31.5. mennessä

Välitysliikkeiden on tehtävä ilmoitus liikkeen vastuuhenkilöistä näiden luotettavuuden selvittämistä varten 31.5.2019 mennessä. Mikäli välitysliike ei tee em. ilmoitusta, tullaan se poistamaan Aluehallintoviraston välitysliikerekisterist...

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton uusi hallitus on valittu

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton vuosikokouksessa 7.5.2019 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Rantanen (SP-Koti).

Varainsiirtoverotukseen muutoksia marraskuussa

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuussa. Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan. Myöskään ilmoittamisen ja maksamisen määräajat eivät muutu.

Välitysliikkeiden vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot ilmoitettava Aluehallintovirastolle 31.5.2019 mennessä

Välitysliikelakia (15.12.2000/1075) muutettiin vuonna 2017 välitysliikkeen rekisteröinnin edellytysten osalta siten, että luotettavuuden arviointi tehdään nykyisin vastaavan hoitajan lisäksi myös elinkeinonharjoittajasta sekä oikeushenkilöi...

Vanhojen yhtiöiden osakeluetteloiden siirto huoneisto-tietojärjestelmään viivästyy loppuvuoteen

Osakehuoneistorekisteri avautuu vanhoille eli ennen 1.1.2019 perustetuille yhtiöille 1.5. Maanmittauslaitos on tiedottanut, että sähköisten järjestelmien käyttöönotto kuitenkin siirtyy, jonka vuoksi kaikkia taloyhtiöitä kehotetaan lykkääm...

Aluehallintovirasto on täsmentänyt tiedotettaan koskien palveluksessa olon tulkintaa

Aluehallintovirasto julkaisi lokakuussa 2018 tiedotteen koskien välitysliikelain 5 pykälän tulkintaa ja välitystehtäviä suorittavien henkilöiden palveluksessa oloa.

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020 – kiinteistönvälittäjät selkeämmin soveltamisalan ulkopuolelle

Eduskunta on hyväksynyt uuden työaikalain ja se astuu voimaan ensi vuoden alussa. Keskusliitto lausui lakiehdotuksen sisällöstä useampaan kertaan sen valmisteluvaiheessa ja lisäksi liiton edustajat olivat Eduskunnan lakivaliokunnan kuultavina l...

Kiinteistönvälitysalan yritysten liikevaihto pysynyt ennallaan

Suomessa toimivien kiinteistönvälitysyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2018 oli 560 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan (-0,6 %) vuoteen 2017 verrattuna. Samalla välitysalan henkilöstömäärä laski hieman, 1,5 prosenttia edel...

Huoneistotietojärjestelmä: ohjeistus uudiskohteille

KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut välitysliikkeille ohjeistusta uudiskohteiden sähköiseen kauppaan.

Asunto-osakkeiden panttausselvitys

Ennen sitovan tarjouksen tekemistä välitysliikkeen on esitettävä ostajalle selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta. Täsmennämme Hyvän välitystavan ohjeen ohjeistusta välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta panttausselvityksiin liit...

Uusien yhtiöiden tiedot siirtyvät huoneistotietojärjestelmään

Uuden asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus on pitänyt tehdä 1.1.2019 alkaen sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palvelussa. Ilmoituksia on tullut vuoden alusta noin 100 (luku sisältää myös ilmoitukset muutoksista).

Odotettu asuntokaupan kasvu ei toteutunut

Vuosi 2018 oli hieman odotettua vaisumpi asuntomarkkinoilla. Koko vuonna myytiin kiinteistönvälittäjien kautta 58 557 vanhaa asuntoa, joka on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.