AJANKOHTAISTA

Yhdenvertaisuuslainsäädäntö välitystoiminnassa

Asuntojen myynti- ja vuokravälitys kuuluvat yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan (2 §). Erityisesti teema nousee esille vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksia valvotaan – kiinnitä erityistä huomiota näihin seikkoihin

Aluehallintovirasto tulee kohdistamaan välitysliikkeisiin energiatodistuksiin liittyvää valvontaa tehostetusti kesän aikana.

Saitko myyntiin siirtolapuutarhamökin?

Siirtolapuutarhamökit eivät ole tavanomaisia vapaa-ajan asuntoja ja niiden myynti poikkeaa merkittävästi perinteisen kesämökin myynnistä. Suomen Siirtolapuutarhaliitto on julkaissut päivitetyn oppaan siirtolapuutarhanpalstan ja -mökin kauppa...

Haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn siirtymäaika päättyy 31.10.2019

Ympäristönsuojelulain muutokset jätevesien käsittelystä ja ns. hajajätevesiasetus tulivat voimaan 3.4.2017. Lain perusteella tiettyjen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on uusittava vastaamaan nykymääräyksiä 31.10.2019 mennessä.

Välitysliikkeiden vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot ilmoitettava Aluehallintovirastolle 31.5. mennessä

Välitysliikkeiden on tehtävä ilmoitus liikkeen vastuuhenkilöistä näiden luotettavuuden selvittämistä varten 31.5.2019 mennessä. Mikäli välitysliike ei tee em. ilmoitusta, tullaan se poistamaan Aluehallintoviraston välitysliikerekisterist...

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton uusi hallitus on valittu

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton vuosikokouksessa 7.5.2019 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Rantanen (SP-Koti).

Varainsiirtoverotukseen muutoksia marraskuussa

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuussa. Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan. Myöskään ilmoittamisen ja maksamisen määräajat eivät muutu.

Asuntomarkkinakatsaus tammi-maaliskuu 2019

Videolla kommentoimassa Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Kvartaaliraportti 1/2019

Asuntokaupan ensimmäinen vuosineljännes käynnistyi vaimeasti – valopilkkuina Helsingin lisäksi Espoo ja Turku 

Välitysliikkeiden vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot ilmoitettava Aluehallintovirastolle 31.5.2019 mennessä

Välitysliikelakia (15.12.2000/1075) muutettiin vuonna 2017 välitysliikkeen rekisteröinnin edellytysten osalta siten, että luotettavuuden arviointi tehdään nykyisin vastaavan hoitajan lisäksi myös elinkeinonharjoittajasta sekä oikeushenkilöi...