AJANKOHTAISTA

Uusien yhtiöiden tiedot siirtyvät huoneistotietojärjestelmään

Uuden asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus on pitänyt tehdä 1.1.2019 alkaen sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palvelussa. Ilmoituksia on tullut vuoden alusta noin 100 (luku sisältää myös ilmoitukset muutoksista).

Odotettu asuntokaupan kasvu ei toteutunut

Vuosi 2018 oli hieman odotettua vaisumpi asuntomarkkinoilla. Koko vuonna myytiin kiinteistönvälittäjien kautta 58 557 vanhaa asuntoa, joka on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 3452/81/2013

Ostaja osti 24.2.2012 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakkeet. Kauppahinta oli 161 500 euroa. Rakennus, jossa huoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 1991. Asiassa oli erimielisyyttä siitä, onko ostajalla oikeus korvaukseen myyjältä tai ...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 2500/81/2014

Ostajat ostivat 20.12.2012 päivätyllä kauppakirjalla kaksi toisiinsa rajoittuvaa tilaa. Toinen oli pinta-alaltaan 2015 m2 ja toinen 7666 m2. Kauppahinta oli 177 000 euroa. Asiassa oli riitaa suuremman tilan rakennusoikeudesta ennen kauppaa annetui...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 5496/81/2013

Ostajat ja myyjät sopivat erään tilan kaupasta marraskuussa 2010. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, jonka asuinpinta-ala on 110 m2. Kohteessa tehtiin kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Kaupanteon jälkeen paljastui,...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dno 5209/81/2013

Ostajat ostivat 19.10.2010 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksen mukaan 155 m2 kokoista uutta asunto-osaketta (5h+k+s+khh). Kyse oli kolmen asunnon kytketystä asuinpientalosta. ...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 4765/81/2013

Ostajat ostivat 2012 käytetyn asunto-osakkeen vuonna 1981 valmistuneesta yhtiöstä. Huoneiston pinta-ala on 63,5 m2 ja sen kauppahinta oli 200 000 euroa. Keittiö ja kylpyhuone olivat alkuperäiskuntoiset. Ostajat olivat painottaneet välitysliikke...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 5283/81/2013

Tarjouksen tekijä teki 20.8.2013 käytetystä asunto-osakkeesta ostotarjouksen, jossa oli ehto vakiokorvauksesta (3760 euroa). Kauppahinnaksi hän tarjosi 94 000 euroa. Kaupan edellytyksenä oli lainansaanti 23.8.2013 mennessä sekä kuntokartoituks...