AJANKOHTAISTA

Lausunto huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen liittyen

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto antoi 31.12.2019 maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen liittyen.

Vanhojen asuntojen kauppa loikkasi vuonna 2019 – joulun alla vauhti vain kiihtyi

Vuosi 2019 oli yllättävän vilkas asuntokaupassa: kaikkiaan 62 318 vanhaa asuntoa vaihtoi omistajaa, mikä merkitsi 4,5 % kasvua verrattuna 2018 myyntiin.

Lausunto huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista

Keskusliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä. Esimerkiksi täysin kattavaa tilastoa kauppahinnoista ei tällä hetkellä ole saatavilla, ja taloyhtiötieto on hyvin hajanaista. Välitysalan kannalta luotettavien taloyhtiö...

Ohjeistus maakauppojen rajoittamiseen liittyvän lainsäädännön tuomiin muutoksiin

Lait eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta ja laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla astuvat voimaan 1.1.2020. Lakeja sovelletaan kiinteistöluovutuksiin (myös määräosien ja määräalojen luovutukset), jotka on tehty 1.1...

Jouluinen tervehdys Keskusliitolta

Lämmin kiitos vuodesta 2019 ja rauhaisaa joulua! Keskusliitto on lomalla 24.12.-27.12. ja toivottaa kaikille joulurauhaa!

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki astuu voimaan vuoden vaihteessa. Soveltamisalapoikkeuksia on muokattu aiemmasta niin, että kiinteistönvälittäjät jäävät kriteerien täyttyessä selkeämmin lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Lausunto valtionvarainministeriön selvitykseen kotitalouksien velkaantumisesta 

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto antoi 28.11.2019 lausunnon valtionvarainministeriön työryhmän selvityksestä liittyen kotitalouksien velkaantumiseen.

Lausunto VM:n selvitykseen kotitalouksien velkaantumisesta

Keskusliitto katsoo, että tulosidonnainen enimmäisvelkakatto vaikuttaisi kielteisesti asuntokauppaan. Katto rajaisi mahdollisuutta oman asuntovarallisuuden kasvattamiseen erityisesti kasvukeskusten ensiasunnonostajille, pieni- ja keskituloisille ja...

Hyvän välitystavan ohje – mikä muuttui ja mikä ei?

Hyvän välitystavan ohjeesta julkaistiin jälleen päivitetty versio lokakuussa. Ohjeen päivitykset julkaistaan vuosittain kootusti Hyvän välitystavan päivässä. Lisäksi tiedotamme vuoden mittaan tarpeen mukaan ohjeeseen tehdyistä tarkennuksi...

Asuntomarkkinoilla positiivinen vire

Vanhojen osakeasuntojen kauppa käy edellisvuosia vilkkaammin. Tänä vuonna kauppoja tehdään kaikkiaan reilut 75 000. Tämä on enemmän kuin viitenä edellisvuotena keskimäärin. Kun myös hinnat nousevat koko maassa aavistuksen verran, vanhoje...