Author Archives for hoyry

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle

October 15, 2020 5:18 am Published by Comments Off on Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa esityksen ehdotusta muuttaa voimaanpanolakia siten, että osakeluetteloiden ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka.