Author Archives for Tiina Frosterus

Kauppi: Asuntomarkkinan peruskivi on kiinteistövälittäjien ja pankkien saumaton yhteistyö

October 9, 2020 6:47 am Published by Comments Off on Kauppi: Asuntomarkkinan peruskivi on kiinteistövälittäjien ja pankkien saumaton yhteistyö

”Sujuvan asuntomarkkinan peruskivi on kiinteistövälittäjien ja pankkien saumaton yhteistyö. Siinä yhtenä osana on markkinakäytänteiden ja prosessien jatkuva kehittäminen, mistä digitaaliset kaupankäyntijärjestelmät ovat nousseet viime aikoina pinnalle”, totesi Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hyvän välitystavan päivässä perjantaina 9.10.2020.


Tietointensiivinen asuntokauppa

October 4, 2020 8:30 am Published by Comments Off on Tietointensiivinen asuntokauppa

Kiinteistönvälitys on vahvasti tietointensiivistä. Käynnissä on useita julkisen ja kaupallisen sektorin hankkeita, joilla tieto saadaan biteiksi ja bitti liikkumaan notkeasti niin kaupan eri osapuolten, pankkitilien kuin viranomaistenkin välillä. Nämä kaikki tähtäävät siihen, että monimutkaiselta tuntuva tietoviidakko olisi helpompaa ja virheettömämpää. Ihmiset kun tuntuvat tekevän virheitä.


Asuminen on murroksessa – miksei nuoret enää osta omaa asuntoa?

October 4, 2020 7:41 am Published by Comments Off on Asuminen on murroksessa – miksei nuoret enää osta omaa asuntoa?

Suomalaisten tyypillinen tapa oman varallisuuden kartuttamiseen on ollut oman asunnon hankinta. Tilastokeskuksen mukaan vuokra-asumisen suosio on kasvanut erityisesti nuorten keskuudessa. Lisäksi ensiasunnon ostajien määrä on reilun kymmenen vuoden aikana vähentynyt.


Kiinteistönvälitysalan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotiskaudella

September 26, 2020 7:00 am Published by Comments Off on Kiinteistönvälitysalan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotiskaudella

Tilastokeskuksen toimialakatsaus vahvistaa alan tunnelmia erikoisen kevään jäljiltä. Vahvat toimijat kantoivat toimialan kasvua kevään romahduksen yli. Alan toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto jatkoi alkukeväällä 2020 voimakasta kasvuaan edellisvuoden lopun viitoittaman suunnan mukaisesti.


90-luvun LKV ei enää riitä – alan ammattilaisten osaaminen kuntoon!

September 16, 2020 11:34 am Published by Comments Off on 90-luvun LKV ei enää riitä – alan ammattilaisten osaaminen kuntoon!

Kiinteistönvälitysalalle on helppo tulla, joten alalla työskentelevien osaaminen on hyvin kirjavaa. Kirjavaa on myös tietotaidon päivittyminen: osa Suomen kiinteistönvälittäjistä tekee yhä työtään pelkän 1990-luvulla suoritetun LKV-tutkinnon varassa, ja oman kokemukseni mukaan esimerkiksi Hyvän välitystavan päivityksistä on perillä alle puolet välittäjistä.


Ei lisää kiristyksiä asuntolainojen sääntelylle ja rakentamisen vauhtia on pidettävä yllä 

September 9, 2020 10:50 am Published by Comments Off on Ei lisää kiristyksiä asuntolainojen sääntelylle ja rakentamisen vauhtia on pidettävä yllä 

Asuminen on kansalaisvarallisuutta, jossa on kiinni arviolta 330 miljardia euroa. Tämä on kirkkaasti yli pörssiosakkeiden yhteenlasketun arvon. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa noin 66% kotitalouksista tärkein omaisuus on oma asunto. Tämä vastaa noin kahta miljoonaa omistusasuntoa. Kriisiaikojen politiikka vaikuttaa varallisuuden arvoon voimakkaasti. Keinoja on mahdollista käyttää myös tasoittamaan hintavaihteluita ja elämän suurimman investoinnin arvon säilyttämistä.


Tutkimus: Jälkiasennushissi nostaa asunnon arvoa

September 9, 2020 7:00 am Published by Comments Off on Tutkimus: Jälkiasennushissi nostaa asunnon arvoa

Hissin jälkiasentaminen taloyhtiöön nostaa asunnon arvoa Suomessa keskimäärin kaksi -ja paikallisesti jopa kuusi prosenttia. Samalla asunnon myyntiaika lyhenee merkittävästi, käy ilmi tuoreesta pro gradu -tutkielmasta. Tutkimuksen aineistona käytettiin noin 550 000 Kiinteistövälitysalan Keskusliiton KVKL tilastoimaa asuntokauppaa vanhoista kerrostaloista vuosilta 2000–2018. Noin puolet kaikista Suomen kerrostaloista on hissittömiä ja joka viides asukas hissittömässä kerrostalossa on yli 65-vuotias.