Podcast 25.01.2021

Hyvän välitystavan podcast

Hyvän välitystavan podcastissa pureudutaan siihen, mitä muuttuva maailma vaatii välittäjältä. Mitkä ovat sähköisen asuntokaupan sudenkuopat, entä mitä hyvää sääntelyssä on välittäjän kannalta? Podcastin juontajina ja asiantuntijoina ovat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen sekä laki- ja lausuntovaliokunnan vierailevat asiantuntijat.

Välitysliiketoimintaa säännellään paljon – miksi? Entä mihin välittäjä tarvitsee hyvän välitystavan ohjetta? Hyvän välitystavan podcastin ensimmäisessä jaksossa Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat välitysliiketoiminnasta laki- ja lausuntovaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Keskitalon kanssa.

Digitalisaatio on tätä päivää, mutta voiko asuntokaupat tehdä täysin sähköisesti? Miten välittäjä välttää sähköiseen asuntokauppaan liittyvät sudenkuopat? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja liiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat sähköisestä asuntokaupasta Kiinteistömaailman lakiasiainpäällikkö, laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenen Sanna Sunin kanssa.

Välittäjän selonottovelvollisuuteen kuuluu monia asioita, mutta mitä tapahtuu, jos välittäjä ei täytä selonottovelvollisuuttaan? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat välittäjän selonottovelvollisuudesta liiton laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palon kanssa.

Asuntokaupassa on monenlaisia tapoja markkinoida kohdetta, mutta miten se tapahtuu
tehokkaasti? Mitä tietoja välitysliikkeen on kerrottava kuluttajalle markkinoidessaan kohdetta? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja liiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat kohteen markkinoinnista Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n lakimies, laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenen Tiina Ahon kanssa.
Asuntokauppa käy kuumana, mutta kaupanteko on vain yksi osa asuntokauppaprosessia. Mitä kaikkea välittäjän on tiedettävä kaupanteosta? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja liiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat kaupanteosta Kiinteistömaailman lakiasiainpäällikkö, laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenen Sanna Sunin kanssa.
Välitystehtävän hoitaminen on kaukana samppanjasta ja blingblingistä, ja hyvä välittäjä tarvitsee työssään monipuolista osaamista. Miten asuntokaupat hoidetaan kunnialla maaliin? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja liiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat välitystehtävän hoitamisesta liiton laki- ja lausuntovaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Keskitalon kanssa.
Uuden asunnon kauppaan liittyy paljon erityispiirteitä ja omaa sääntelyä. Mitä välittäjän on syytä tietää kaupatessaan uutta asuntoa? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja liiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat uuden asunnon kaupasta liiton laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palon kanssa.
Asuntokauppa sisältää paljon erilaisia vaiheita. Mitä neuvotteluvaiheessa tulee muistaa, entä miten tarjouskauppamalli eroaa normaalista tarjouskilpailusta? Tässä jaksossa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson ja liiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen keskustelevat ostoneuvotteluvaiheesta ja tarjouskaupasta Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n lakimies, laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenen Tiina Ahon kanssa.