Uutinen 21.01.2020

Lausunto huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen liittyen

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto antoi 31.12.2019 maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen liittyen.

Keskusliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä. Esimerkiksi täysin kattavaa tilastoa kauppahinnoista ei tällä hetkellä ole saatavilla, ja taloyhtiötieto on hyvin hajanaista. Välitysalan kannalta luotettavien taloyhtiötietojen saannin sujuvoittaminen on olennaisinta ja palvelee koko yhteiskunnan etua. Keskusliitto pitää erityisen tärkeänä tulevan huoneistotietojärjestelmän tietojen helppoa hyödynnettävyyttä ammattimaisessa toiminnassa. Lue koko lausunto täältä.