Uutinen 15.10.2020

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa esityksen ehdotusta muuttaa voimaanpanolakia siten, että osakeluetteloiden ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka.

Lakimuutos on erittäin tarpeellinen, koska rajapintojen käyttöönoton viivästymisen vuoksi ei olisi todennäköistä, että kaikki taloyhtiöt ehtisivät siirtää osakeluetteloiden ylläpidon huoneistotietojärjestelmään nykyiseen määräaikaan mennessä. KVKL:n näkemyksen mukaan määräajan jatkamisella ei ole myöskään merkittäviä asuntokaupan kehitystä hidastavia vaikutuksia.

Lue lausunto