Uutinen 22.12.2020

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Kuluttajien mahdollisuus saada paremmin tietoja kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kustannuksista sekä niiden laskutuksesta mahdollistaa entistä läpinäkyvämmän asuntokaupan. Myytävistä kohteista saatava aiempaa tarkempi tieto auttaa myös kiinteistönvälittäjiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa Valtioneuvoston asetusehdotuksen tavoitteita: varmistaa energiatehokkuusdirektiivin riittävä täytäntöönpano Suomessa sekä parantaa energian ja veden käyttäjien omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Keskusliitto pitää myös tärkeänä, että tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen pienentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.