Meistä

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on koko välitysalan edunvalvoja ja puolestapuhuja. Liitossa on seitsemän jäsenryhmittymää, joiden yhteisenä foorumina liitto toimii.

Liiton tehtävänä on myös tukea alan kilpailukykyä teknologisen murroksen aikana. Sähköinen kaupankäynti kehittyy lähivuosina ripeästi, ja välittäjän ammattitaitoiselle konsultaatiolle on kysyntää. Kuluttajien turva on osaava välittäjä, joka tuntee asunto-osakkeiden ja kiinteistön kaupan lainsäädännön ja sen viimeisimmät muutokset, asuinalueiden erityispiirteet, kaavoituksen, maankäytön ja megatrendit – ja palvelee asiakkaitaan asiantuntevasti kaikissa elämänvaiheissa.

Alan toimintaedellytysten ja terveen kilpailun turvaaminen säännellyssä toimintaympäristössä edellyttää edunvalvontaa. Se tarkoittaa aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun, tiivistä vuorovaikutusta valvovan viranomaisen (Aluehallintovirasto) ja lainsäätäjän (eduskunta, työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa. Liitto edistää yhteiskunnallisia tavoitteitaan myös media- ja sidosryhmäsuhteilla.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kerää asuntokauppadataa kiinteistönvälittäjien järjestelmistä. Lue lisää