Laki- ja lausuntovaliokunta

Liitto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja niissä asioissa, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumiseen, asuntomarkkinoihin, niihin liittyvien palveluihin sekä alan toimintaympäristön kehittymiseen. Seurannassa ja valmistelussa keskeisessä roolissa on alan asiantuntijoista koostuva laki- ja lausuntovaliokunta.

Liiton laki- ja lausuntovaliokunta kokoontuu 12 kertaa vuodessa ja kokoaa yhteen kaikkien jäsenryhmittymien lakimiehet sekä kiinteistökaupan juridiikkaan erikoistuneet asiantuntijat päivittämään Hyvän välitystavan ohjetta ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut myös mm. Hyvän vuokravälitystavan ohjeet sekä ohjeen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä välitysalalla.

Ala sääntelee itseään laki- ja lausuntovaliokunnan johdolla, ja sen asialistalle voi myös ehdottaa aiheita sähköpostitse toimisto@kvkl.fi

Kaudella 8/2019 – 8/2020 laki- ja lausuntovaliokunnan jäseniä ovat:

Marianne Palo, puheenjohtaja (Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy)
Sanna Suni (Kiinteistömaailma Oy)
Tiina Aho (Suomen Kiinteistönvälittäjät ry)
Leena Ritakallio-Torpo (OP)
Petri Keskitalo (Suomen Asianajajaliiton edustajana)
Nina Åkerblom (Realia Group Oy)
Harriet Rydberg (Aktia Kiinteistönvälitys Oy:n edustajana)
Peter Juslin (RE/MAX Finland)
Erja Pulli (Sp-Koti)
Iiro Laitinen, sihteeri (Keskusliitto)
Maria-Elena Ehrnrooth (Keskusliitto)


Pinnalla olevia asioita:

  • Ohjeistus maakauppojen rajoittamiseen liittyvän lainsäädännön tuo- miin muutoksiin julkaistiin loppuvuodesta 2019.
  • Vuokravälityksen mallilomakkeiden ja Hyvän vuokravälitystavan ohjeen päivitys on käynnissä
  • Päivitetty Hyvän välitystavan ohje julkaistiin 2.10.
  • Päivitetty ohje rahanpesun estämisestä julkaistiin syyskuussa
  • Ohjeistus huoneistotietojärjestelmästä välitysliikkeille julkaistaan, kun käytännöt täsmentyvät


Annettuja lausuntoja:

Lausunto Lausunto maa- metsätalousministeriölle huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista 31.12.2019

Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista 28.11.2019

Lausunto Verohallinnolle varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeet 26.10.2019

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetuksesta koskien maanmittauslaitoksen ja kaupanvahvistuksen maksuja 14.11.2018

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi  1.10.2018.

Täydentävä lausunto asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti 13.9.2018

Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti 6.7.2018.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi 4.5.2018