Laki- ja lausuntovaliokunta

Liitto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja niissä asioissa, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumiseen, asuntomarkkinoihin, niihin liittyvien palveluihin sekä alan toimintaympäristön kehittymiseen. Seurannassa ja valmistelussa keskeisessä roolissa on alan asiantuntijoista koostuva laki- ja lausuntovaliokunta.

Liiton laki- ja lausuntovaliokunta kokoontuu 12 kertaa vuodessa ja kokoaa yhteen kaikkien jäsenryhmittymien lakimiehet sekä kiinteistökaupan juridiikkaan erikoistuneet asiantuntijat päivittämään Hyvän välitystavan ohjetta ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut myös mm. Hyvän vuokravälitystavan ohjeet sekä ohjeen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä välitysalalla.

Ala sääntelee itseään laki- ja lausuntovaliokunnan johdolla, ja sen asialistalle voi myös ehdottaa aiheita sähköpostitse toimisto@kvkl.fi

Kaudella 8/2019 – 8/2020 laki- ja lausuntovaliokunnan jäseniä ovat:

Marianne Palo, puheenjohtaja (Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy)
Sanna Suni (Kiinteistömaailma Oy)
Tiina Aho (Suomen Kiinteistönvälittäjät ry)
Leena Ritakallio-Torpo (OP)
Petri Keskitalo (Suomen Asianajajaliiton edustajana)
Nina Åkerblom (Realia Group Oy)
Harriet Rydberg (Aktia Kiinteistönvälitys Oy:n edustajana)
Peter Juslin (RE/MAX Finland)
Erja Pulli (Sp-Koti)
Iiro Laitinen, sihteeri (Keskusliitto)
Annukka Mickelsson (Keskusliitto)Annettuja lausuntoja:

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa esityksen ehdotusta muuttaa voimaanpanolakia siten, että osakeluetteloiden ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka.

Lausuma energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa nämä hallituksen esityksen tavoitteet tulevat korostumaan …

Lausunto huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista

Keskusliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä. Esimerkiksi täysin kattavaa tilastoa kauppahinnoista ei tällä hetkellä ole saatavilla, ja taloyhtiötieto on hyvin hajanaista. Välitysalan kannalta luotettavien taloyhtiö…

Lausunto VM:n selvitykseen kotitalouksien velkaantumisesta

Keskusliitto katsoo, että tulosidonnainen enimmäisvelkakatto vaikuttaisi kielteisesti asuntokauppaan. Katto rajaisi mahdollisuutta oman asuntovarallisuuden kasvattamiseen erityisesti kasvukeskusten ensiasunnonostajille, pieni- ja keskituloisille ja…

Lausunto Verohallinnolle varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeista

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunta kiittää mahdollisuudesta lausua ohjeluonnoksista. Valiokunta on tarkastellut luonnoksia erityisesti kiinteistönvälitysliikkeiden näkökulmasta. Asiayhteyden vuoksi tämä lau…

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetuksesta koskien maanmittauslaitoksen ja kaupanvahvistuksen maksuja

Nykyisessä asetuksessa ei ole eroteltu paperista ja sähköistä prosessia. Nyt annetussa ehdotuksessa sähköiseen asiointiin liittyviä maksuja on alennettu verrattuna paperiseen prosessiin. KVKL pitää tätä hyvänä asiana ja katsoo, että tä…

Lausunto oikeusministeriölle: asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti

Keskusliitto pitää ehdotuksen mukaista lakiuudistusta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi lähtökohdiltaan kannatettavana. Katsomme, että purkava uusrakentaminen on hyvä ja tarkoituksenmukainen keino asunto-osakeyhtiöiden kiinteistönpidon…

Lausuma työ- ja elinkeinoministeriölle työaikalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Työajan seuranta on kiinteistönvälitysalalla epätarkoituksenmukaista. Työ on yrittäjähenkistä ja itseohjautuvaa. Kirjausvaatimus vaikeuttaisi huomattavasti liikkuvan ja laajasti vaihtelevan työn tekemistä