Keskusliiton tavoitteet

Keskusliiton tavoitteina on vauhdittaa asuntokauppaa ja edistää sen turvallisuutta. Liitto haluaa myös kohentaa välittäjien ammattitaitoa ja vahvistaa alan sitoutumista Hyvän välitystavan ohjeeseen. Liitto järjestää esimerkiksi LKV-valmennuskursseja ja tietoiskuja, ja kehittää koulutusvaatimuksia ja -sisältöjä yhteistyössä kiinteistönvälitysalan kouluttajien kanssa. Sääntöjensä mukaan Keskusliiton tarkoituksena on kiinteistönvälitysalan järjestöjen ja yritysten valtakunnallisena etujärjestönä: toimia kiinteistönvälitysalan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi edistää ja kehittää kiinteistönvälitysalan tutkimusta ja koulutusta sekä alan eettistä ja juridista sääntelyä sekä edistää alan ammattilaisten parempaa osaamista, alan yritysten tarjoamien asiantuntijapalvelujen laadun kohottamista, hyvän kiinteistönvälitystavan noudattamista sekä sitä kautta entistä turvallisempaa asuntokauppaa Suomessa.

Keskusliiton tavoitteina on vauhdittaa asuntokauppaa ja edistää sen turvallisuutta. Liitto haluaa myös kohentaa välittäjien ammattitaitoa ja vahvistaa alan sitoutumista Hyvän välitystavan ohjeeseen. Liitto järjestää esimerkiksi LKV-valmennuskursseja ja tietoiskuja, ja kehittää koulutusvaatimuksia ja -sisältöjä yhteistyössä kiinteistönvälitysalan kouluttajien kanssa.

Sääntöjensä mukaan Keskusliiton tarkoituksena on kiinteistönvälitysalan järjestöjen ja yritysten valtakunnallisena etujärjestönä:

  • toimia kiinteistönvälitysalan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi
  • edistää ja kehittää kiinteistönvälitysalan tutkimusta ja koulutusta sekä alan eettistä ja juridista sääntelyä sekä
  • edistää alan ammattilaisten parempaa osaamista, alan yritysten tarjoamien asiantuntijapalvelujen laadun kohottamista, hyvän kiinteistönvälitystavan noudattamista sekä sitä kautta entistä turvallisempaa asuntokauppaa Suomessa.