Keskusliiton tavoitteet

Keskusliiton tavoitteina on vauhdittaa asuntokauppaa ja edistää sen turvallisuutta. Liitto haluaa myös kohentaa välittäjien ammattitaitoa ja vahvistaa alan sitoutumista Hyvän välitystavan ohjeeseen. Liitto järjestää esimerkiksi LKV-valmennuskursseja ja tietoiskuja, ja kehittää koulutusvaatimuksia ja -sisältöjä yhteistyössä kiinteistönvälitysalan kouluttajien kanssa.

Sääntöjensä mukaan Keskusliiton tarkoituksena on kiinteistönvälitysalan järjestöjen ja yritysten valtakunnallisena etujärjestönä:

  • toimia kiinteistönvälitysalan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi
  • edistää ja kehittää kiinteistönvälitysalan tutkimusta ja koulutusta sekä alan eettistä ja juridista sääntelyä sekä
  • edistää alan ammattilaisten parempaa osaamista, alan yritysten tarjoamien asiantuntijapalvelujen laadun kohottamista, hyvän kiinteistönvälitystavan noudattamista sekä sitä kautta entistä turvallisempaa asuntokauppaa Suomessa.