01.10.2020

Hyvä vuokravälitystapa

Vuokravälitysliikkeiden lisäksi monet kiinteistönvälitysliikkeet tekevät vuokravälitystä muun toimintansa ohessa. Hyvän vuokravälitystavan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat. On kaikkien osapuolten etu, että myös vuokravälityssektorilla on ohjeistus siitä, mitä hyvän välitystapa käytännössä tarkoittaa. Hyvän vuokravälitystavan ohje 2020 Anvisning om god hyresförmedlingssed 2020

Vuokravälitysliikkeiden lisäksi monet kiinteistönvälitysliikkeet tekevät vuokravälitystä muun toimintansa ohessa. Hyvän vuokravälitystavan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat. On kaikkien osapuolten etu, että myös vuokravälityssektorilla on ohjeistus siitä, mitä hyvän välitystapa käytännössä tarkoittaa.

Hyvän vuokravälitystavan ohje 2020

Anvisning om god hyresförmedlingssed 2020