03.04.2018

Lait ja asetukset

Onnistunut asunto- ja kiinteistökauppa edellyttää laaja-alaista osaamista. Yksi keskeinen osa-alue on juridiikka. Kiinteistönvälittäjän työssä keskeisiä ovat alla mainitut säädökset. Linkistä pääset suoraan osoitteeseen www.finlex.fi. kyseisen lain kohtaan. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä  Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista Asuntokauppalaki Maakaari  Asunto-osakeyhtiölaki Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä Maanvuokralaki Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta  Laki liikehuoneiston vuokrauksesta Kuluttajansuojalaki  Kiinteistönmuodostamislaki Maankäyttö- ja rakennuslaki  Laki huoneistotietojärjestelmästä  Huoneistotietojärjestelmästä annetun lain voimaanpanolaki

Onnistunut asunto- ja kiinteistökauppa edellyttää laaja-alaista osaamista. Yksi keskeinen osa-alue on juridiikka. Kiinteistönvälittäjän työssä keskeisiä ovat alla mainitut säädökset. Linkistä pääset suoraan osoitteeseen www.finlex.fi. kyseisen lain kohtaan.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista

Asuntokauppalaki

Maakaari 

Asunto-osakeyhtiölaki

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Maanvuokralaki

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

Kuluttajansuojalaki 

Kiinteistönmuodostamislaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Laki huoneistotietojärjestelmästä 

Huoneistotietojärjestelmästä annetun lain voimaanpanolaki