15.01.2019

Rahanpesun ehkäisy

Välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet ovat rahanpesulain tarkoittamia toimijoita ja välitysliikkeet ovat velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtaan. Välitysliikkeen asiakkaita ovat sekä toimeksiantaja (yleensä myyjä tai vuokranantaja) että toimeksiantajan vastapuoli (yleensä ostaja tai vuokralainen). Hankittavien tietojen ja muun selvityksen laajuus perustuu riskiperusteiseen arviointiin. Jos asiakas on esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on toimet suoritettava tehostetusti. Mikäli välitysliike laiminlyö lain mukaiset velvoitteensa, voi tästä seurata rikosoikeudellinen vastuu. Voit ladata alta laki- ja lausuntovaliokunnan sekä Aluehallintoviraston laatimat ohjeet. Ohje rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseksi 11.9.2019 Aluehallintoviraston yleisohje 7/2019 Liite AVI:n yleisohjeeseen: kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet Miksi välitysliike kysyy asiakkaan henkilötietoja? Ohje välitysliikkeen asiakkaille liittyen rahanpesulakiin ja tuntemisvelvollisuuteen.        

Välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet ovat rahanpesulain tarkoittamia toimijoita ja välitysliikkeet ovat velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtaan. Välitysliikkeen asiakkaita ovat sekä toimeksiantaja (yleensä myyjä tai vuokranantaja) että toimeksiantajan vastapuoli (yleensä ostaja tai vuokralainen). Hankittavien tietojen ja muun selvityksen laajuus perustuu riskiperusteiseen arviointiin. Jos asiakas on esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on toimet suoritettava tehostetusti. Mikäli välitysliike laiminlyö lain mukaiset velvoitteensa, voi tästä seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Voit ladata alta laki- ja lausuntovaliokunnan sekä Aluehallintoviraston laatimat ohjeet.

Ohje rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseksi 11.9.2019

Aluehallintoviraston yleisohje 7/2019

Liite AVI:n yleisohjeeseen: kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet

Miksi välitysliike kysyy asiakkaan henkilötietoja?
Ohje välitysliikkeen asiakkaille liittyen rahanpesulakiin ja tuntemisvelvollisuuteen.