Asumisen tilastot

Keskusliitto ylläpitää Hintaseurantapalvelua, johon kerätään hinta- ja laatutiedot toteutuneista asunto- ja kiinteistökaupoista palvelussa mukana olevilta suomalaisilta kiinteistönvälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä, myös Keskusliiton ulkopuolisilta.

Vanhojen asuntojen osalta tietojen kattavuus on noin 75 % kaikista Suomessa myydyistä asunnoista. Uusien asuntojen osalta kattavuus on on 30-40 %. Keskusliitolla on tiedot yhteensä noin 1.4M asuntokaupasta vuodesta 1999 alkaen.

Palvelun saavat käyttöönsä kaikki AVI:n välitysliikerekisteriin merkityt kiinteistönvälittäjät sekä uudistuotannon osalta rakennusliikkeet, eikä käyttö edellytä KVKL:n tai sen jäsenryhmittymien jäsenyyttä.

Keskusliitto seuraa markkinan kehittymistä kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla. Vertaamme ajanjakson toteutuneita kauppamääriä vastaavaan vuoden takaiseen määrään, ja julkaisemme tähän perustuen muutosprosentin. Pitkäaikaisena keskiarvona käytämme viiden edeltävän vuoden kauppamäärien keskiarvoa halutun jakson osalta, johon vertaamme kuluvan vuoden toteumaa. Hintojen tilastointiin käytetään Keskusliiton käyttöön tuotettua vanhojen kerrostaloasuntojen laatuvakioitua hintaindeksiä, joka on laskettu 13 suurimmalle paikkakunnalle (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa). Indeksi perusvuosi on 2015. Myyntiaikojen tilastoinnissa käytetään myyntiaikojen keskiarvoa kohteille, joiden myyntiaika on 1-999 päivää.

Keskusliiton tietojen kattavuus on laskettu vertailemalla Hintaseurantapalvelun tietoja Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hinnat -tilastoon, joka sisältää lukumäärätiedot kaikista Suomessa tehdyistä vanhojen osakeasuntojen kaupoista perustuen verottajalta saatuihin tietoihin. Hintaseurantapalvelun osalta vertailussa ovat mukana vanhojen kerros-, rivi- ja pari- ja erillistaloasuntojen sekä osakemuotoisten omakotitalojen kaupat. Tilastokeskukselta mukana ovat vanhat kerros- ja rivitaloasunnot, joihin sisältyvät myös osakemuotoiset pientalot. Uusien asuntojen osalta vertailu on tehty valmistuvien asuntojen tuotantoluvuista, jotka sisältävät muun muassa suoraan sijoittajille rakennetut kohteet. Hintaseurantapalvelussa on mukana merkittävä määrä rakennusliikkeitä, joten sen tiedot antavat hyvän kuvan suoraan kuluttajille myytävien uusien asuntojen markkinan kehittymisestä.