Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2019. Sen myötä asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos. Rekisteriä, johon kirjaukset tehdään, kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi.

Uudet yhtiöt on perustettu 1.1.2019 lukien ainoastaan sähköisesti.

Lataa Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan ohjeistus uusia yhtiöitä koskien.

Rekisteri avautui vanhoille eli ennen 1.1.2019 perustetuille yhtiöille 1.5. Sähköisten omistus- ja panttausmerkintöjen tekeminen rekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöinti on mahdollista vasta, kun yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi. Osakeluettelon siirto ei siis vielä suoraan muuta osakkeenomistusta sähköiseksi.

Osakeluettelon siirtoon tarkoitettu sähköinen palvelu on avattu.

Maanmittauslaitos avasi osakeluettelon siirtoa varten sähköisen osakeluettelon siirtopalvelun torstaina 23. huhtikuuta. Siirtopalvelu on suunnattu ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Palveluun kirjaudutaan www.osakehuoneistorekisteri.fi -sivulta.

Lataa alta Keskusliiton valiokunnan ohjeistus käytetyn asunnon kauppaan.


Kohdetta koskevasta isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi, onko osakeluettelo ja osakkeet siirretty huoneistotietojärjestelmään. Välittäjän on aina tarkastettava tämä tieto todistuksesta.

Kentällä on liikkunut jonkin verran todistuksia, joihin ko. tietoa ei ole merkitty lainkaan. Jos tieto ei käy ilmi todistuksesta, välittäjän tulee ensi sijassa pyytää isännöitsijältä lain tietosisällön vaatimukset täyttävä todistus. Toissijaisesti asiaa voi tiedustella maksutta suoraan Maanmittauslaitokselta soittamalla sen asiakaspalveluun.

Huoneistotietojärjestelmä lukuina 6.4.2020

 • Huoneistotietojärjestelmässä on 2012 yhtiötä (34 020 osakehuoneistoa)
 • Omistuksen kirjaamisia 10 292 kpl
 • Rajoituksen merkitsemisiä 6574 kpl
 • Panttauksen poistamisia 142 kpl
 • Rajoituksen poistamisia 283 kpl
 • Panttauksen kirjaamisia 4281 kpl
 • Siirrettyjä yhtiöitä 209 kpl
 • Mitätöityjä osakekirjoja ja väliaikaistodistuksia 113 kplViranomaisen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on erotettava sähköisistä kaupankäyntijärjestelmistä, joita tarjoavat kaupalliset palveluntarjoajat. Asuntokaupat on mahdollista toteuttaa digitaalisesti jo tällä hetkellä siitä riippumatta, onko osakekirja edelleen paperinen tai omistus sähköisenä kirjauksena huoneistotietojärjestelmässä.

Olennaisia määräaikoja:

 • 1.1.2019 lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu vain sähköisesti eikä osakekirjoja enää painateta.
 • 1.5.2019-31.12.2022:
  Vanhat asunto-osakeyhtiöt eli kaikki ennen 1.1.2019 perustetut yhtiöt siirtävät osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi siirtymäajan kuluessa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sen jälkeen, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa kirjaamista osakehuoneistorekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöimistä. Tämä tapahtuu joko osakkeenomistajan omasta aloitteesta tai viimeistään silloin, kun osakkeet luovutetaan ensimmäisen kerran yhtiön osakeluettelon siirron jälkeen.

Vaikka osakkeita ei lainkaan luovutettaisi, kaikkien osakkeenomistajien tulisi joka tapauksessa hakea sähköistä omistajamerkintää ja paperisen osakekirjan mitätöintiä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa yhtiön osakeluettelon siirtämisestä.

 • 31.12.2032 mennessä kaikki omistaja- ja panttausmerkinnät ovat lähtökohtaisesti sähköisiä.

Lisätietoja huoneistotietojärjestelmästä: www.osakehuoneistorekisteri.fi