Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2019. Sen myötä asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos. Rekisteriä, johon kirjaukset tehdään, kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi.

Uudet yhtiöt on perustettu 1.1.2019 lukien ainoastaan sähköisesti. Katso tästä liiton laki- ja lausuntovaliokunnan ohjeistus uusia yhtiöitä koskien.

Rekisteri avautui vanhoille eli ennen 1.1.2019 perustetuille yhtiöille 1.5. Sähköisten omistus- ja panttausmerkintöjen tekeminen rekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöinti on mahdollista vasta, kun yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi. Osakeluettelon siirto ei siis vielä suoraan muuta osakkeenomistusta sähköiseksi.

Maanmittauslaitos tiedotti 22.10, että osakeluettelon siirtoon tarkoitetun sähköisen palvelun käyttöönotto siirtyy. Siirtopalvelu sellaisille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään mitään isännöintijärjestelmää, oli tarkoitus avata lokakuussa. Lisäksi rajapinnat isännöintijärjestelmiin oli tarkoitus saada kuntoon kevään 2020 aikana. Maanmittauslaitos tiedottaa uudesta aikataulusta myöhemmin.

Siirtopalvelun avaamisen lykkääntyminen ei sinänsä estä osakeluettelon siirtoa. Toukokuusta alkaen vanhojen taloyhtiöiden on ollut mahdollista siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään toimittamalla osakeluettelon tiedot MML:lle erillisellä lomakkeella.

MML kuitenkin suosittelee, että taloyhtiöt tekisivät osakeluettelon siirron aikaisintaan vuonna 2020, jolloin saadaan käyttöön sekä osakeluettelon sähköinen siirtopalvelu että rajapinnat isännöintijärjestelmiä varten. Lain mukaan taloyhtiöillä on aikaa osakeluettelon siirron tekemiseen vuoden 2022 loppuun asti.

Vanhojen yhtiöiden asunto-osakkeiden kauppaan ei siis huoneistotietojärjestelmän vuoksi ole tulossa muutoksia vielä ainakaan ennen alkuvuotta 2020 harvoja yksittäistapauksia lukuun ottamatta.

Kohdetta koskevasta isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi, onko osakeluettelo ja osakkeet siirretty huoneistotietojärjestelmään. Välittäjän on aina tarkastettava tämä tieto todistuksesta.

Kentällä on liikkunut jonkin verran todistuksia, joihin ko. tietoa ei ole merkitty lainkaan. Jos tieto ei käy ilmi todistuksesta, välittäjän tulee ensi sijassa pyytää isännöitsijältä lain tietosisällön vaatimukset täyttävä todistus. Toissijaisesti asiaa voi tiedustella maksutta suoraan Maanmittauslaitokselta soittamalla sen asiakaspalveluun.

Huoneistotietojärjestelmä lukuina 19.11.2019:

  • Huoneistotietojärjestelmässä on 1252 taloyhtiöitä (21 187 osakehuoneistoa)
  • Omistuksen rekisteröintejä (uudet yhtiöt) on tehty 3017 kpl ja panttauksen rekisteröintejä 1479 kpl
  • Vanhojen yhtiöiden osakeluetteloja on siirretty noin 117 kpl
  • Ainoastaan pari kappaletta paperisia osakekirjoja on mitätöity

Viranomaisen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on erotettava sähköisistä kaupankäyntijärjestelmistä, joita tarjoavat kaupalliset palveluntarjoajat. Asuntokaupat on mahdollista toteuttaa digitaalisesti jo tällä hetkellä siitä riippumatta, onko osakekirja edelleen paperinen tai omistus sähköisenä kirjauksena huoneistotietojärjestelmässä.

Olennaisia määräaikoja:

  • 1.1.2019 lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu vain sähköisesti eikä osakekirjoja enää painateta.
  • 1.5.2019-31.12.2022:
    Vanhat asunto-osakeyhtiöt eli kaikki ennen 1.1.2019 perustetut yhtiöt siirtävät osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi siirtymäajan kuluessa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sen jälkeen, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa kirjaamista osakehuoneistorekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöimistä. Tämä tapahtuu joko osakkeenomistajan omasta aloitteesta tai viimeistään silloin, kun osakkeet luovutetaan ensimmäisen kerran yhtiön osakeluettelon siirron jälkeen.

Vaikka osakkeita ei lainkaan luovutettaisi, kaikkien osakkeenomistajien tulisi joka tapauksessa hakea sähköistä omistajamerkintää ja paperisen osakekirjan mitätöintiä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa yhtiön osakeluettelon siirtämisestä.

  • 31.12.2032 mennessä kaikki omistaja- ja panttausmerkinnät ovat lähtökohtaisesti sähköisiä.

Lisätietoja huoneistotietojärjestelmästä: www.osakehuoneistorekisteri.fi