Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö astui voimaan tammikuussa 2019. Lain myötä asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos. Rekisteriä, johon kirjaukset tehdään kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi.

Uudet yhtiöt on perustettu 1.1.2019 lukien ainoastaan sähköisesti.

Lataa Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan ohjeistus uusia yhtiöitä koskien.

Rekisteri avautui vanhoille, eli ennen vuotta 2019 perustetuille yhtiöille toukokuussa 2019. Sähköisen omistus- ja panttausmerkinnän tekeminen rekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöinti on mahdollista vasta, kun yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi. Osakeluettelon siirto ei siis vielä suoraan muuta osakkeenomistusta sähköiseksi.

Osakeluettelon siirtoon tarkoitettu sähköinen palvelu on avattu.

Maanmittauslaitos avasi osakeluettelon siirtoa varten sähköisen osakeluettelon siirtopalvelun 23. 4.2020. Siirtopalvelu on suunnattu ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Palveluun kirjaudutaan www.osakehuoneistorekisteri.fi -sivulta.

Lataa alta Keskusliiton valiokunnan ohjeistus käytetyn asunnon kauppaan.


Kohdetta koskevasta isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi, onko osakeluettelo ja osakkeet siirretty huoneistotietojärjestelmään. Välittäjän on aina tarkastettava tämä tieto todistuksesta.

Kentällä on liikkunut jonkin verran todistuksia, joihin ko. tietoa ei ole merkitty lainkaan. Jos tieto ei käy ilmi todistuksesta, välittäjän tulee ensi sijassa pyytää isännöitsijältä lain tietosisällön vaatimukset täyttävä todistus. Toissijaisesti asiaa voi tiedustella maksutta suoraan Maanmittauslaitokselta soittamalla sen asiakaspalveluun.

Huoneistotietojärjestelmä lukuina 24.8.2020

 • Huoneistotietojärjestelmään on siirtynyt 2 892 yhtiötä, joissa on yhteensä 45 577 osakeryhmää
 • Ennen vuotta 2019 perustettujen yhtiöiden osakeluetteloita on siirretty 642
 • Paperisia osakekirjoja on mitätöity 249
 • Omistuksen rekisteröintejä 16 408
 • Panttauksen rekisteröintejä 5 863
 • Rajoitusmerkintöjä on kirjattu 10 314 huoneistolle

Viranomaisen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on erotettava sähköisistä kaupankäyntijärjestelmistä, joita tarjoavat kaupalliset palveluntarjoajat. Asuntokaupat on mahdollista toteuttaa digitaalisesti jo tällä hetkellä siitä riippumatta, onko osakekirja edelleen paperinen tai omistus sähköisenä kirjauksena huoneistotietojärjestelmässä.

Olennaisia määräaikoja:

 • 1.1.2019 lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu vain sähköisesti eikä osakekirjoja enää painateta.
 • 1.5.2019-31.12.2022:
  Vanhat asunto-osakeyhtiöt eli kaikki ennen 1.1.2019 perustetut yhtiöt siirtävät osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi siirtymäajan kuluessa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sen jälkeen, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa kirjaamista osakehuoneistorekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöimistä. Tämä tapahtuu joko osakkeenomistajan omasta aloitteesta tai viimeistään silloin, kun osakkeet luovutetaan ensimmäisen kerran yhtiön osakeluettelon siirron jälkeen.

Vaikka osakkeita ei lainkaan luovutettaisi, kaikkien osakkeenomistajien tulisi joka tapauksessa hakea sähköistä omistajamerkintää ja paperisen osakekirjan mitätöintiä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa yhtiön osakeluettelon siirtämisestä.

 • 31.12.2032 mennessä kaikki omistaja- ja panttausmerkinnät ovat lähtökohtaisesti sähköisiä.

Lisätietoja huoneistotietojärjestelmästä: www.osakehuoneistorekisteri.fi