Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2019. Sen myötä asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos. Rekisteriä, johon kirjaukset tehdään, kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi.

Uudet yhtiöt on perustettu 1.1.2019 lukien ainoastaan sähköisesti. Katso tästä liiton laki- ja lausuntovaliokunnan ohjeistus uusia yhtiöitä koskien.

Rekisteri avautui vanhoille eli ennen 1.1.2019 perustetuille yhtiöille 1.5. Sähköisten omistus- ja panttausmerkintöjen tekeminen rekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöinti on mahdollista vasta, kun yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi.

Tämän hetkisen tiedon mukaan aikataulu vanhojen yhtiöiden osalta on seuraava:

  • 1.5. alkaen osakeluettelon siirto on ollut periaatteessa mahdollista (paperilomakkeella), mutta siirtoa ei suositella ennen loppuvuotta 2019
  • Lokakuu 2019: osakeluettelon siirto on tarkoituksenmukainen vasta lokakuussa 2019 sellaisille yhtiöille, joiden osakeluetteloa ei ylläpidetä millään isännöintijärjestelmällä
  • Loppuvuosi 2019/alkuvuosi 2020: rajapinnat isännöintijärjestelmille valmistuvat, jolloin suuremmat yhtiöt voivat alkaa siirtämään osakeluetteloitaan huoneistotietojärjestelmään.

Vanhojen yhtiöiden asunto-osakkeiden kauppaan ei siis huoneistotietojärjestelmän vuoksi ole tulossa muutoksia vielä ainakaan ennen loppuvuotta 2019 harvoja yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Kohdetta koskevasta isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi, onko osakeluettelo ja osakkeet siirretty huoneistotietojärjestelmään.

Elokuuhun 2019 mennessä huoneistotietojärjestelmään on siirtynyt Patentti- ja rekisterihallitukselta yli 800 uutta yhtiötä, joissa on yli 14 000 osakeryhmää. Omistuksen rekisteröintejä on tehty yli 700, panttauksen rekisteröintejä yli 800 ja 1 700 osakehuoneistolle on merkitty rajoitus.

50 vanhan yhtiön osakeluetteloa on siirretty järjestelmään. Siirtoa hakeneiden yhtiöiden koko vaihtelee muutamasta osakeryhmästä aina 160 osakeryhmään. Maanmittauslaitos odottelee ensimmäisiä paperisiin osakekirjoihin perustuvia omistuksen rekisteröintihakemuksia (samalla paperinen osakekirja mitätöidään).  Tämän hetkisen tiedon mukaan kiinteistöjen panttikirjoja vastaavaa ns. massamuuntoa ei olisi tulossa, mutta asia on selvityksen alla.

Viranomaisen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on erotettava sähköisistä kaupankäyntijärjestelmistä, joita tarjoavat kaupalliset palveluntarjoajat. Asuntokaupat on mahdollista toteuttaa digitaalisesti jo tällä hetkellä siitä riippumatta, onko osakekirja edelleen paperinen tai omistus sähköisenä kirjauksena huoneistotietojärjestelmässä.

Olennaisia määräaikoja:

1.1.2019 lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu vain sähköisesti eikä osakekirjoja enää painateta.
1.5.2019-31.12.2022: Vanhat asunto-osakeyhtiöt eli kaikki ennen 1.1.2019 perustetut yhtiöt siirtävät osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi siirtymäajan kuluessa vuoden 2022 loppuun mennessä.
Sen jälkeen, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa kirjaamista osakehuoneistorekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöimistä. Tämä tapahtuu joko osakkeenomistajan omasta aloitteesta tai viimeistään silloin, kun osakkeet luovutetaan ensimmäisen kerran yhtiön osakeluettelon siirron jälkeen.
Vaikka osakkeita ei lainkaan luovutettaisi, kaikkien osakkeenomistajien tulisi joka tapauksessa hakea sähköistä omistajamerkintää ja paperisen osakekirjan mitätöintiä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa yhtiön osakeluettelon siirtämisestä.
31.12.2032 mennessä kaikki omistaja- ja panttausmerkinnät ovat lähtökohtaisesti sähköisiä.

Lisätietoja huoneistotietojärjestelmästä: www.osakehuoneistorekisteri.fi