Korona-infoa: ajankohtaista, linkkejä neuvontaan ja mallilausekkeet

Koronavirus vaikuttaa myös välitysalan toimintaan ja käytäntöihin. Löydät päivittyvältä sivulta liiton tiedotteet koottuna sekä liitteet ostotarjouslomakkeeseen sekä mallilausekkeen kauppakirjaan. Sivulta löydät myös linkkejä sivustoille, joista yrittäjät ja työntekijät saavat tarvittaessa lisää tietoa.


Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tiedote 14.5.2020

Miten välitystoimintaa tehdään etänä?

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut ns. ”etätoimeksiantojen” yleistymisen myötä ohjeistuksen välittäjille niistä seikoista, jotka tulee ottaa huomioon, kun harjoitetaan välitystoimintaa etänä.

Ohjeistuksessa käsitellään mm. etätunnistamista, toimeksiannon suorittamista, katselmusta, videoesittelyitä ja hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituspalveluita.

Asuntokauppaa tehdään turvallisesti viranomaismääräykset ja -suositukset huomioiden.

Koronaviruksen vuoksi Suomessa on julistettu poikkeustila 18.3.2020–13.4.2020. Tämä merkitsee mm. matkustusrajoituksia, koulujen lähiopetuksen keskeyttämistä tietyin poikkeuksin sekä julkisten kokoontumisten rajoittamista kymmeneen henkilöön. Kehotamme seuraamaan eri viranomaistahojen tiedotusta ja ohjeistusta aiheesta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pyytää asuntokaupan osapuolia noudattamaan viranomaisten kaikkia määräyksiä ja ohjeistuksia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Keskusliitto suosittelee kiinteistönvälittäjiä hyödyntämään sähköisiä palveluja, myös kaupanteossa mahdollisuuksien mukaan.


Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tiedote 26.3.2020

Liite ostotarjouslomakkeeseen ja mallilauseke kauppakirjaan

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on päivittänyt laatimaansa liitettä ostotarjouslomakkeeseen sekä mallilauseketta kauppakirjaan nopeasti muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Valiokunta haluaa korostaa, että liitettä ja mallilauseketta on nyt syytä käyttää asuntokaupassa ongelmatilanteiden välttämiseksi.


Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tiedote 18.03.2020

Riskiryhmien suojeleminen

Yli 70-vuotiaat on velvoitettu mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa. Välittäjän on syytä huomioida tämä omassa toiminnassaan. Jäsenyrityksillä on ohjeita, miten tämän asiakasryhmän kanssa käytännössä toimitaan. Tilannetta tulee seurata ja viranomaisten suosituksia noudattaa huolellisesti.

Valtioneuvoston linjaamat toimet

THL:n sivuilla lisätietoa riskiryhmistä


Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tiedote 12.3.2020

Liite ostotarjouslomakkeeseen sekä mallilauseke kauppakirjaan 12.3.2020

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut liitteen ostotarjouslomakkeeseen sekä mallilausekkeen kauppakirjaan koronaviruksesta mahdollisesti johtuvien hallinnan luovutuksen viivästymisten sekä kaupan teon siirtymisten vuoksi.Hyödyllisiä tietolähteitä

Valtioneuvoston koronainfo

Poliisi: Kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista

Yritys Suomi: Talousapu neuvontapalvelu

Verohallinto: Ohjeistus koronaan liittyen

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä

ELY-keskus: Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus

Finnvera: Rahoituksen tarve koronaviruksen vuoksi

Finnvera: Usein kysytyt kysymykset

Te-palvelut: Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista

Kela: Ajankohtaista koronatilanteesta

Suomen Yrittäjät: Rahoituslähteet koronakriisissä

Elinkeinoelämän Keskusliitto: Korona-info

Elinkeinoelämän Keskusliitto: Työmatkat Uudenmaan rajan yli


Valtakunnallinen puhelinneuvonta p. 0295 535 535
HUOM! Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.