Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ei tarjoa neuvontaa tai käsittele välitysliikkeitä koskevia valituksia tai riita-asioita. Mahdolliset erimielisyydet on suositeltavaa ratkaista ensisijassa neuvottelemalla välitysliikkeen kanssa. Ota näissä tilanteissa yhteyttä joko suoraan omaan välittäjääsi tai välitysliikkeen vastaavaan hoitajaan.


Neuvontaa kuluttajille

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta puh. 029 505 3050 (ma–pe 9–12).

Kuluttajaneuvonnasta kaikki saavat maksutta opastusta ja sovitteluapua asunto- ja kiinteistökauppoja, vuokrausta sekä kiinteistön- ja vuokravälitystä koskevissa riitatilanteissa.

Kuluttajaliiton maksuton jäsenneuvonta

Kuluttajaliitto neuvoo jäseniään asunto- ja kiinteistökauppoja sekä kiinteistönvälitystä koskevissa asioissa.

Kuluttajaliiton maksullinen asumisneuvonta

Kaikille avoimessa maksullisessa asumisneuvonnassa ei neuvota asunto-, eikä kiinteistökaupoissa eikä myöskään kiinteistönvälityksessä. Neuvontaa annetaan asuinhuoneistojen huoneenvuokrasuhteisiin (mukaan lukien vuokravälitys) liittyvissä asioissa vuokralaisille ja vuokranantajille sekä asunto-osakeyhtiöön liittyvissä asioissa osakkaille.

Kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet

Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvottelulla, sen voi saattaa kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi tai tuomioistuimen www.oikeus.fi ratkaistavaksi. Jos riita-asian haluaa viedä kuluttajariitalautakuntaan, on ensin oltava yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.
Välitysliikkeiden valvonta

Välitysliikkeiden toimintaa valvoo Aluehallintovirasto (AVI). Virasto mm. käsittelee liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia ja tekee valvontakäyntejä liikkeisiin.

AVI:lle voi tehdä ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto). Lomake ilmoitusta varten