Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ei tarjoa neuvontaa tai käsittele välitysliikkeitä koskevia valituksia tai riita-asioita. Mahdolliset erimielisyydet on suositeltavaa ratkaista ensisijassa neuvottelemalla välitysliikkeen kanssa. Ota näissä tilanteissa yhteyttä joko suoraan omaan välittäjääsi tai välitysliikkeen vastaavaan hoitajaan.

Mahdollisissa riitatilanteissa neuvottele ensisijaisesti välitysliikkeen kanssa. Ota näissä tilanteissa yhteyttä suoraan omaan välittäjääsi tai välitysliikkeen vastaavaan hoitajaan.


Neuvontaa kuluttajille

Tutustu kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuihin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa neuvontaa asuinhuoneistojen huoneenvuokrasuhteisiin (mukaan lukien vuokranvälitys) liittyvissä asioissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä asioissa osakkaille ja asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille sekä osaomistusasukkaille.

Maksuton puhelinneuvonta palvelee arkipäivisin tiistaista perjantaihin klo 11.00–13.00 sekä tiistaisin klo 17.00–19.00 numerossa 09–454 22 130 (vain mpm/pvm).

Kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet

Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvottelulla, sen voi saattaa kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi tai tuomioistuimen www.oikeus.fi ratkaistavaksi. Jos riita-asian haluaa viedä kuluttajariitalautakuntaan, on ensin oltava yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.
Välitysliikkeiden valvonta

Välitysliikkeiden toimintaa valvoo Aluehallintovirasto (AVI). Virasto mm. käsittelee liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia ja tekee valvontakäyntejä liikkeisiin.

AVI:lle voi tehdä ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto). Lomake ilmoitusta varten