Kuluttajariidat

Tällä sivulla julkaistaan lyhennelmiä kuluttajariitalautakunnan antamista päätöksistä, joissa osapuolena on välitysliike.

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 3452/81/2013

Ostaja osti 24.2.2012 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakkeet. Kauppahinta oli 161 500 euroa. Rakennus, jossa huoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 1991. Asiassa oli erimielisyyttä siitä, onko ostajalla oikeus korvaukseen myyjältä tai ...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 2500/81/2014

Ostajat ostivat 20.12.2012 päivätyllä kauppakirjalla kaksi toisiinsa rajoittuvaa tilaa. Toinen oli pinta-alaltaan 2015 m2 ja toinen 7666 m2. Kauppahinta oli 177 000 euroa. Asiassa oli riitaa suuremman tilan rakennusoikeudesta ennen kauppaa annetui...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 5496/81/2013

Ostajat ja myyjät sopivat erään tilan kaupasta marraskuussa 2010. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, jonka asuinpinta-ala on 110 m2. Kohteessa tehtiin kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Kaupanteon jälkeen paljastui,...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dno 5209/81/2013

Ostajat ostivat 19.10.2010 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksen mukaan 155 m2 kokoista uutta asunto-osaketta (5h+k+s+khh). Kyse oli kolmen asunnon kytketystä asuinpientalosta. ...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 4765/81/2013

Ostajat ostivat 2012 käytetyn asunto-osakkeen vuonna 1981 valmistuneesta yhtiöstä. Huoneiston pinta-ala on 63,5 m2 ja sen kauppahinta oli 200 000 euroa. Keittiö ja kylpyhuone olivat alkuperäiskuntoiset. Ostajat olivat painottaneet välitysliikke...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 5283/81/2013

Tarjouksen tekijä teki 20.8.2013 käytetystä asunto-osakkeesta ostotarjouksen, jossa oli ehto vakiokorvauksesta (3760 euroa). Kauppahinnaksi hän tarjosi 94 000 euroa. Kaupan edellytyksenä oli lainansaanti 23.8.2013 mennessä sekä kuntokartoituks...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 2988/81/2014

Ostajat ostivat 29.3.2012 päivätyllä kauppakirjalla tilan X ja tilan Y rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1939 rakennettu omakotitalo ja vuonna 1990 rakennettu ulkorakennus. Kauppahinta oli 170 000 euroa. Hallintaoikeus siirtyi 29.11...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 1729/81/2014

Myyjä ja välitysliike solmivat toimeksiantosopimuksen osakkeiden nrot XX ja nrot YY myynnistä, jotka oikeuttavat hallitsemaan 75 m2 kerrostalohuoneistoa ja 34 m2työtilaa. Tarjouksentekijät tekivät 25.3.2013 osakkeista nrot XX 400.000 euron osto...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 148/81/2014

Ostaja osti 30.3.2012 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan noin 26 m2 suuruista yksiötä. Kauppahinta oli 136 000 euroa. Asiassa syntyi riitaa asuntoon kohdistuvasta lainaosuudesta.

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 1606/81/2014

Ostajat ostivat 31.5.2013 päivätyllä kauppakirjalla tilan. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1990 valmistunut 187 m2:n kokoinen asuinrakennus. Kauppahinnaksi sovittiin 197 500 euroa. Asiassa oli riitaa väärin ilmoitetusta kiinteistöverosta. Osta...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 472/81/2014

Ostaja osti 4.9.2013 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 59 m2:n kokoista huoneistoa Helsingissä. Kohteen kauppahinta oli 205 000 euroa. Huoneistoon ei kohdistunut velkaosuutta. Kohde oli ns. valinnaisella vuokratontilla. Välitysliikkee...

Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 2616/81/2013

Ostajat ostivat 31.1.2012 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 82 m2:n kokoista huoneistoa. Kauppahinta oli 179 000 euroa. Huoneistoon ei kohdistunut velkaosuutta. Huoneiston hallinta luovutettiin ostajille 1.4.2012. Rakennus, jossa huone...