Kuluttajariidat

Tällä sivulla julkaistaan lyhennelmiä kuluttajariitalautakunnan antamista päätöksistä, joissa osapuolena on välitysliike. Voit hakea päätöksiä asiasanoilla esim. käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Hakutoiminto löytyy sivuston yläosasta.

Päätös Dnro 4214/81/2013

Asiasanat: Vapaa-ajan kiinteistön kauppa. Mökin virheet. WC-ja suihkutila. Rakennuslupa. Jätevesijärjestelmä. Venepaikka.

Päätös Dnro 961/81/2014

Asiasanat: Uuden asunnon rakentamisvaiheen kauppa. Taloudellinen virhe. Yhtiövastikkeesta annetut tiedot. Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus.

Päätös Dnro 5209/81/2013

Asiasanat: Uuden asunto-osakkeen kauppa. Asuntokauppalain 2 luvun soveltuminen. Suorituskyvyttömyysvakuuden puuttuminen.

Päätös Dnro 472/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Valinnainen vuokratontti. Huoneistokohtaisen tontinosuuden lunastushinnasta annetut tiedot.

Päätös Dnro 3452/81/2013

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kattoremontti. Välitysliikkeen selonotto -ja tiedonantovelvollisuus. Taloudellinen virhe.

Päätös Dnro 1729/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kaupan peruuntuminen. Käsiraha. Myynnin viivästymisestä aiheutuneet yhtiövastikkeet.