Useimmiten kysytyt kysymykset

Tällle sivulle on koottu useimmiten kysytyt kysymykset koskien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Asiakkaan tunteminen

Seuraavat tiedot ovat välttämättömiä ja tarpeellisia asiakassuhdetta perustettaessa ja sitä ylläpidettäessä:

• Asiakkaan nimi, osoite ja henkilötunnus (tai sen puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus)
• Asiakkaan mahdollisen edustajan nimi ja henkilötunnus (tai sen puuttuessa
syntymäaika ja kansalaisuus)
• Tosiasiallisten edunsaajien nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus
• Tieto asiakkaan toiminnasta ja/tai liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta
• Tieto siitä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen henkilön
perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani
• Tieto siitä, kuuluuko asiakas kansainväliselle pakotelistalle tai kansalliselle jäädytyslistalle
Tarvittaessa tulee selvittää myös:
• Asiakkaan varallisuustilanne, esimerkiksi hankkimalla yhteisöasiakkaan tilinpäätöstiedot
• Tieto varojen alkuperästä

Välitysliike voi tarvittaessa itsenäisesti hankkia lisätietoja asiakkaasta viranomaisrekistereistä tai pyytämällä asiakkaalta lisädokumentaatiota hänen antamiensa tietojen varmistamiseksi ja selvittämiseksi.

Valtuutettu tulee tunnistaa ja hänen henkilöllisyytensä tulee todentaa.

Rahanpesulaki edellyttää tarjouksen tekijän tuntemista vasta kun ostotarjous on hyväksytty. (Ks. ohjeen luku 3.1.1.)

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt sekä tosiasialliset edunsaajat

Asiakkaalta tulee saada dokumentoitu ilmoitus asiasta. Asiakas voi esim. lähettää täytetyn PEP-lomakkeen välittäjälle sähköpostitse. Jos ilmoitus saadaan muutoin kuin PEP-lomaketta käyttäen, on muistettava huolehtia siitä, että välitysliike kertoo asiakkaalle henkilötietojen käyttämisestä rahanpesulain mainitsemiin tarkoituksiin. (Ks. tarkemmin ohjeen luku 3.2.2 ja 3.6.1.)

Ei tarvitse.

PEP-tieto on selvitettävä aina asiakassuhdetta perustettaessa, vaikka asiakas olisikin ennestään tuttu.

Ei tarvitse.

Tieto pitää selvittää. Selvityksen antaa jokainen tosiasiallinen edunsaaja omalta kohdaltaan. Edustaja voi toimittaa sen tosiasiallisen edunsaajan puolesta välitysliikkeelle, esimerkiksi täytetyn lomakkeen, jossa asiaa tiedustellaan.

Kyllä tarvitsee. Asunto-osakeyhtiöiden osalta tosiasiallisia edunsaajia ovat aina hallituksen jäsenet.

Etätunnistaminen

Et tarvitse. Tässä tapauksessa on kyse etätunnistamisesta. Rahanpesulain mukaan tällöin on riittävää, että henkilöllisyyden todentamiseen käytetään esim. pankin myöntämää verkkopankkitunnusta. (Ks. lisää ohjeen luvusta 3.6.2.)

Perukirjan lisäksi tarvitset kopion kuolinpesän osakkaiden henkilöllisyystodistuksista sekä lisäselvitystä henkilöllisyydestä luotettavasta lähteestä, esim. ajantasainen virkatodistus. (Ks. lisää ohjeen luvusta 3.6.2.)

Tässä tapauksessa on kyse etätunnistamisesta. Tarvitset kopion asiakkaan matkustusasiakirjasta (yleensä passi), minkä lisäksi tarvitset henkilöllisyydestä lisäselvitystä luotettavasta lähteestä, esim. kyseisen maan virkatodistusta vastaava asiakirja.

Muut aiheet

Tällöin on selvitettävä ainakin perustelut myynnille sekä kohteen hankintaan käytettyjen varojen alkuperä. Tällaisiin tilanteisiin voi liittyä kohonnut rahanpesuriski (tarvittaessa tehtävä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle).

Näin voidaan toimia. Näissä tilanteissa on kuitenkin aina syytä selvittää varojen alkuperä. Tällaisiin tilanteisiin voi liittyä kohonnut rahanpesuriski (tarvittaessa tehtävä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle).

Asiakasvaratilin käyttöön liittyy aina kohonnut rahanpesun riski. Näin ollen tämä menettelytapa ei ole missään tapauksessa suositeltava, vaikka sille ei ole suoranaisesti laissa asetettua estettä. Mikäli näin toimittaisiin, on syytä ottaa yhteyttä KRP:n rahanpesun selvittelykeskukseen. Mikäli pankki epäilee rahanpesua, selvitysvaatimukset kohdistetaan tässä tilanteessa välitysliikkeeseen eikä kaupan osapuoliin.

Käteisen käyttöön liittyy kohonnut rahanpesun riski, joten kauppahinnan maksua käteisellä ei tule hyväksyä. Ostajan tulee tallettaa varat pankkitilille, josta ne voidaan siirtää normaaliin tapaan myyjän tilille. Lisäksi on selvitettävä varojen alkuperä.

Ostajaa on kehotettava toimittamaan virallinen käännös lahjakirjasta. Tämän lisäksi on syytä olla yhteydessä rahanpesun selvittelykeskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.