Välittäjien verkkovertailu: kokeiluhanke pohjusti tulevaa

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Ratkaisutoimisto Seedi käynnistivät syksyllä 2017 kokeiluhankkeen osana ympäristöministeriön ohjaamaa Kira-Digi-ohjelmaa, jolla etsittiin kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointia ja tehokasta tiedonjakoa edistäviä ideoita.

Kira-Digin rahoitusohjelma oli menestys: sen avulla testattiin kaikkiaan 139 ideaa (http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet.html), ja moni niistä jalostui toteutukseen asti (http://www.kiradigi.fi/tulokset/kira-digi-lukuina.html).

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton motiivi hankkeelle oli kehittää kiinteistönvälitysalan toimintaa avoimeen ja läpinäkyvään suuntaan ja siten palvella kuluttajaa tiedonhaussa. Kattavaa hakemistoa välitysalan ammattilaisista, heidän osaamisestaan ja palvelunsa laadusta ei ole, eikä kuluttajan ole helppo löytää itselleen sopivinta välittäjää. Viesti alan sisälle oli vähintään yhtä tärkeä: avoimuus tuo esiin välittäjien työn laadun, joten asiakaspalvelua ja osaamista on syytä kehittää jatkuvasti.

Paras mahdollinen konsepti kiinteistönvälittäjien vertailupalvelusta

Idean keskiössä oli alusta, joka mahdollistaisi kiinteistönvälittäjien puolueettoman arvioinnin ja vertailun siten, että se palvelisi suomalaisia kuluttajia sekä laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Näin kuluttajat pystyvät vertailemaan välittäjiä laajasti ja valitsemaan itselleen sopivan vaihtoehdon eri tilanteisiin. Lisäksi avoimen alustan data antaa uudenlaista tietoa ja uusia mahdollisuuksia myös muille KIRA-alan toimijoille.

Palvelun avoimen datan oli myös tarkoitus ajaa kiinteistönvälittäjiä kehittämään ammattitaitoaan sekä luotettavuutta, jotta alan arvostus kasvaa.

Hankkeen opit

Kira-Digi kokeiluhanke kartoitti vastaavat palvelut ulkomaisilla verkkosivuilla, kotimaassa toimivien välittäjien sekä kuluttajien näkemyksiä. Hankkeen kuluessa kävi selväksi palvelun reunaehdot: minkälainen profiili kiinteistönvälittäjille luodaan palvelussa, mitä perustietoja heistä tulee kertoa, mitä tietoja kuluttaja arvioi kiinteistönvälittäjässä ja kuka oikeastaan kiinteistönvälittäjän arvioi – ja ennen muuta miten.

Kartoituksessa käsiteltiin mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä asiat ovat kuluttajalle merkittäviä
  • Miten varmistetaan reilu kohtelu kaikille välittäjille – myös nuorille ja vasta aloittaneille, joilla ei vielä ole kauppoja
  • Miten varmistetaan tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus
  • Miten arvostelija identifioidaan.

Kartoitus kuitenkin nosti esiin useita huolia sekä palvelun teknisen toteutuksen että periaatteiden tasolla. Myös hakemiston jatkuvan ylläpidon, vastuiden ja kustannusten jaon – tai ansaintalogiikan – kysymykset jäivät vielä ratkaisematta. Seedi ja KVKL ry katsoivat, että on löydettävä tapa tuottaa valideja arviointeja ja viestiä se aukottomasti, ja riittävän kattava hakemisto edellyttäisi todennäköisesti KVKL:n omaa välittäjärekisteriä toimiakseen. Lisäksi markkinoille on tullut ja on tulossa myös lisää kaupallisia palveluita, joiden ideana tai osana on välittäjien vertailu ja kilpailuttaminen. Jotta KVKL:n kannattaa edetä hankkeessa, tulee omalla palvelulla olla uniikkia lisäarvoa, esim. edellämainitun välittäjärekisterin muodossa.

Hanke laitettiin lepäämään ja odottamaan alan mahdollista tulevaa lisensointia, jonka avulla välittäjärekisteri rakentuisi. Kartoitus oli kuitenkin välttämätön edellytys, jotta toteutuksen reunaehdot saatiin selville. Seedin konsultit toivat hankkeelle olennaista tietoa, joka pohjustaa välittäjähakemiston koostamista tulevaisuudessa.

 

Tieto

Kuluttajien KA. (n=9)

Välittäjien KA. (n=4)

Pätevyys, eli esim. LKV-tutkinto

5,2

7

Aiemmin myytyjen kohteiden sijainti, eli tieto että esim. 37 kiinteistöä myyty Lauttasaaresta

4,7

4,75

Aiemmin myytyjen kohteiden tyyppi, eli esim. 20% myydyistä asunnoista kerrostaloasuntoja, 30% omakotitaloja jne.

4,8

2,75*

Esimerkkireferenssit, eli kuvia ja kuvauksia aiemmin myydyistä kohteista

4,4

4,5

Aiemmin myytyjen kohteiden keskimääräinen myyntiaika

5,7

4,25*

Aiemmin myytyjen kohteiden keskimääräinen hinta

5,1

2

Kokemus vuosissa

4,9

5,25

Välittäjän palkkion suuruus

5,6

3*

Välittäjän palkkion läpinäkyvyys, eli mistä kaikesta palkkio koostuu

5,3

3,75*

Välittäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään

4,4*

6