Uutinen 12.09.2019

Varainsiirtoverotuksen muutokset lähestyvät

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuun alussa. Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan. Myöskään ilmoittamisen ja maksamisen määräajat eivät muutu.

Syksyn aikana veron ilmoittamisessa on huomioitava:

– Syyskuun loppuun asti varainsiirtoveroilmoitus voidaan antaa tavanomaiseen tapaan joko paperilomakkeella tai sähköisesti Lomake.fi:ssä.

– Nykyinen sähköinen ilmoitus Lomake.fi:ssä sulkeutuu tilapäisesti jo 30.9. eli lokakuun ajan ilmoitukset on tehtävä paperilomakkeella.

– Verohallinnon palveluissa on katko 1.-7.11. Verohallinto suosittelee maksamaan ja ilmoittamaan varainsiirtoveron jo hyvissä ajoin ennen katkoa tai vasta sen jälkeen uudella tavalla sähköisesti.

Veron maksamisessa on huomioitava:

Vero maksetaan 7.11. asti käyttämällä nykyisenmallisen tilisiirtolomakkeen maksutietoja (ml. viestikenttään merkittävät tiedot). 8.11. lukien maksamisessa käytetään ainoastaan ostajakohtaista viitenumeroa.

Välittäjiä koskevat muutokset pähkinänkuoressa:

  • Kun kauppa on tehty 1.11. tai sen jälkeen, kiinteistönvälittäjien on annettava varainsiirtoveroilmoitus sähköisesti. Ilmoituksen voi tehdä joko verkkolomakkeella Lomake.fi:ssä (Varainsiirtoveroilmoitus kiinteistönvälittäjille ja arvopaperikauppiaille 6012) tai lähettämällä se suoraan välitysjärjestelmästä rajapinnan kautta Verohallinnolle.Rajapinnat ovat tällä hetkellä työn alla ja saamamme tiedon mukaan ne eivät kaikissa järjestelmissä todennäköisesti ehdi valmistua vielä marraskuun aikana. Rajapintojen valmistumiseen asti ilmoitus annetaan sähköisesti verkkolomakkeella Lomake.fi:ssä. Rajapintojen tilanteesta voi tiedustella omalta ohjelmistotoimittajalta.

  • Varainsiirtoveron ilmoittaminen muuttuu verovelvolliskohtaiseksi. Jos ostajia on useampia, jokaisen on annettava oma ilmoituksensa ja maksettava oma osuutensa verosta.

  • Varainsiirtoveron maksamisessa ei voi enää 8.11. lukien käyttää nykyisenmallista varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta, jonka viestikenttään merkitään tietoja.Maksamisessa on käytettävä 8.11. lukien ostajakohtaista viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein. Viitenumero pitää selvittää ennen kaupantekotilaisuutta. Ostaja näkee viitenumeronsa 8.11. lukien OmaVero-palvelusta tai hän voi kysyä niitä puhelimitse. Jos kiinteistönvälittäjän käyttämässä ohjelmistossa on rajapinta Verohallintoon, viitenumeroa voi kysyä reaaliaikaisesti asiakkaan puolesta.

  • Varainsiirtoveron maksua ei katsota suoritetuksi, mikäli ilmoitusta ei ole annettu.

  • Sanktiointi kohdistuu aiemmasta poiketen nimenomaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin. Sen vuoksi varainsiirtoveroilmoituksen antaminen säädetyssä ajassa on merkityksellisempää kuin aikaisemmin.

  • Myöhässä annetusta varainsiirtoveroilmoituksesta seuraa veronkorotus tai tietyissä tilanteissa vaihtoehtoisesti myöhästymismaksu. Mahdollinen korotus tai myöhästymismaksu tulee kiinteistönvälittäjän maksettavaksi, koska hän on ilmoitusvelvollinen silloin, kun kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välityksellä. Myöhästymismaksun suuruus on 100 euroa veroilmoitukselta.

HUOM! Verohallinnon palveluissa on katko 1.–7.11. tietojärjestelmän päivityksen vuoksi. Palvelukatkon aikana kauppojen tekeminen ja veron maksaminen on mahdollista, mutta varainsiirtoveroilmoituksen voi tehdä vasta 8.11. jälkeen sähköisesti. Jos kaupat tehdään juuri marraskuun ensimmäisellä viikolla ja veron maksaminen katkon aikana on siis välttämätöntä, käytetään maksamiseen nykyisen varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeen maksutietoja. Myös katkon aikana tulleet maksut käsitellään, mutta niissä voi olla viivettä. Palvelukatkon jälkeen vanhaa tilisiirtolomaketta ei voi enää käyttää, vaan ostajan on käytettävä maksamisessa omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan, jotta maksu kohdistuu oikein.

Välittäjän on annettava asiakkaalle todistus suoritetusta varainsiirtoverosta

  • Jos varainsiirtoveroilmoitus on annettu Lomake.fi:n kautta, kiinteistönvälittäjän on tulostettava Lomake.fi:stä kuittaussivu, jossa on ilmoituksen vastaanottoaika ja vastaanottonumero.

  • Jos varainsiirtoveroilmoitus on annettu suoraan ohjelmistosta rajapinnan kautta, välittäjä tulostaa omasta järjestelmästään ilmoitetut tiedot sekä Verohallinnon vastaanottokuittauksen, jossa on päivämäärä ja yksilöity ilmoituksen tunnistenumero.

Marraskuusta alkaen myös kiinteistön kaupasta on annettava varainsiirtoveroilmoitus. Ilmoituksen antaminen ei kuitenkaan lain mukaan ole välittäjän velvollisuus, vaan ilmoituksen antaa ostaja itse joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Välittäjän on kuitenkin kerrottava ostajalle tämän velvollisuudesta tehdä varainsiirtoveroilmoitus (samalla kun ostajalle annetaan ohjeet lainhuudon hakemisesta ja varainsiirtoveron suorittamisesta).

Verohallinto järjestää aiheesta mm. kiinteistönvälittäjille suunnatun webinaarin maanantaina 23.9. klo 13–14. Tallenne on nähtävänä jälkeenpäin myös Verohallinnon Youtube-kanavalla.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen webinaariin löytyy Verohallinnon sivustolta.